سخنرانی میلاد امام علی

استاد محمد شجاعی, استاد شجاعی, محمد شجاعی

سخنرانی میلاد امام علی علیه السلام/ استاد شجاعی ۱۳۹۹

شیخ حسین انصاریان, استاد حسین انصاریان، حجت الاسلام والمسلمین انصاریان, انصاریان

امام علی علیه السلام/ سخنرانی اول استاد انصاریان ۹۶

امام علی علیه السلام/ منبر مکتوب1 (استاد انصاریان96)

امام علی علیه السلام/ منبر مکتوب۱ (استاد انصاریان۹۶)

آقا مجتبی تهرانی رحمه الله , حاج آقامجتبی تهرانی

اثر محبت امیرالمومنین بر ایمان/ آقا مجتبی تهرانی رحمه الله

مرحوم شیخ احمد کافی , احمد کافی, مرحوم کافی , شهید احمد کافی , سخنرانی های کافی , شیخ احمد کافی

میلاد امام علی علیه السلام - مرحوم شیخ احمد کافی

استاد فاطمی نیا , استاد فاطمی نیا سخنرانی , حجت الاسلام فاطمی نیا , سید عبدالله فاطمی نیا

سخنرانی در میلاد امیرالمومنین علیه السلام ۱۳۹۴ - استاد فاطمی نیا

مباحثی که در این جلسه مطرح شدند عبارتند از :

استاد فاطمی نیا , استاد فاطمی نیا سخنرانی , حجت الاسلام فاطمی نیا , سید عبدالله فاطمی نیا

سخنرانی در میلاد امام علی علیه السلام ۱۳۹۶ - استاد فاطمی نیا