سیزدهم فروردین

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت :

سیزدهم فروردین

سیزده به در سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده است و از تعطیلات رسمی است.

سیزده بدر

در سیزدهم فروردین روز طبیعت همه ما مسئول حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هستیم پس :

ما همه جنگلبان و محیطبان هستیم.

چهارشنبه سوری

در آخر نتیجه گرفته می شود كه آنچه دین اسلام با آن مخالفت می كند، گناه وسنت های باطل و بیهوده است و در اصل عید و عید گرفتن اشكالی نیست و روز سیزده بدر ربطی با سیزده رجب ندارد

روز طبیعت

اما بسیاری از محققان اساساً به نحسی سیزده عقیده ندارند و می گویند که چنین چیزی در ایران باستان وجود نداشته و عدد ۱۳ مانند همه روزهای دیگر میمون و مبارک بوده و روز سیزدهم هر ماه « تیر» نام داشته و در ۱۳ تیر ماه که نام ماه و روز برابر می شده، جشن «...

روز طبیعت

ایران زمین از دیر باز جایگاه زندگی قومی متمدن و با فرهنگ بوده است .

روز طبیعت

درختان، پیامبران خاموش زمینند. آنان به زبانی که ما نمی فهمیم، عظمت خداوند را تسبیح می گویند که «یُسبّح لِلّه ما فی السموات و ما فی الارض...»

روز طبیعت

سیزدهم فروردین ماه هر سال، روز پایان جشن های نوروزی است. در این روز، مردم بنا بر سنتی فرهنگی، از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می روند تا آخرین روز عید را در طبیعت، ودر کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. این روز...