ماه رمضان

رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام:
الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام:
صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.

خشوع

پیام دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان: خشوع
----------------------------------------------

بخشش گناهان

پیام دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان: بخشش گناهان
----------------------------------------------

تسلیم امر الهی

پیام دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان: تسلیم امر الهی
----------------------------------------------

پوشش و پاکدامنی

پیام دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان: پوشش و پاکدامنی
----------------------------------------------

ماه رمضان

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
الصوم فی الحر جهاد.

ماه رمضان

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
الصوم جنة من النار.

ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
-----------------------------------------------

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.