رمضان؛ فرصت شستشوی آلودگی و زنگارها

انجمن‌ها: 

رمضان؛ فرصت شستشوی آلودگی و زنگارها

ماه رمضان مثل باران رحمتی بر فضای زندگی ما می بارد؛ آلودگی ها، زیادی ها، زنگار گرفتگی ها و کثافت هایی را که به دست خود ما در محیط زندگی و در جان و دلمان پدید آمده است، میشوید و فضا را مصفّا و دل ها را نورانی می کند.

رمضان؛ فرصت شستشوی آلودگی و زنگارها

منبع : بیانات امام خامنه ای / دیدار با کارگزاران نظام ۴/دی/۱۳۷۸

 

Share