مدیریت زمان

وبینار هدف گذاری قرن , کوچینگ ثروت ساز

وبینار هدف گذاری قرن

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه 29

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۹

فنون مدیریت زمان در فضای مجازی

فنون مدیریت زمان در فضای مجازی ( بخش دوم )

فنون مدیریت زمان در فضای مجازی

فنون مدیریت زمان در فضای مجازی (بخش اول)

حدیث خودسازی - ۵ حدیث در مورد خودسازی

مهارت های فردی و بین فردی

آگاهی تجاری (Commercial Awareness)

اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی

آیا شبکه های اجتماعی انسان ها را به هم نزدیک تر کرده اند؟ اثرات منفی شبکه های اجتماعی چیست و چگونه از آن ها جلوگیری کنیم؟ آیا شبکه های اجتماعی سودمند هستند؟ آیا شبکه های اجتماعی به روابط انسانی لطمه می زنند و زیان بارند؟

آشنایی با هدف و مسیر رشد

استفاده از زمان؛ شرط اساسی برای تهذیب نفس

نماز شب

شبی بر ما نگذرد که سحرمان از بین رفته باشد. از بزرگان زیاد می شنیدم که اگر این توفیق از دست انسان رفت، فردا عذاب می بیند. حتی چیزی که از حضرت صادق(علیه السلام) از آن به عنوان یکی از اسرار آل محمد: تعبیر شده است، قضا کردن نماز...