ضیاءالصالحین مهارت های فردی و بین فردی + دانلود فایل جلسات | ضیاءالصالحین

مهارت های فردی و بین فردی + دانلود فایل جلسات

لیست
اغلب به مهارت های فردی و بین فردی کمتر توجه می شود اما استفاده از مهارت های فردی و بین فردی، می تواند سایر مهارت ها را بهبود داده و یا باعث رشد آن ها شود.

مهارت های فردی و بین فردی :

بیشتر افراد تصور می کنند مهارت های لازم برای راه اندازی و رشد کسب و کار، تنها شامل مهارت هایی مانند طراحی و راه اندازی کسب و کار و هک رشد است و اغلب به مهارت های فردی و بین فردی کمتر توجه می شود اما استفاده از مهارت های فردی و بین فردی، می تواند سایر مهارت ها را بهبود داده و یا باعث رشد آن ها شود. به عنوان مثال، هرچقدر هم که مدل کسب و کار خوبی طراحی کنید، بدون داشتن مهارت ارائه نمی توانید مدل کسب و کارتان را به صورت مؤثر به سرمایه گذار یا مشتریان خود معرفی کنید؛ حال ممکن است لازم باشد خودتان مهارت های ارائه را فرابگیرید و یا از افراد دیگری برای این کار استفاده کنید. 

مهارت های فردی و بین فردی

 دانلود و پخش فایل صوتی/ مهارت های فردی و بین فردی چیست؟ 

1. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ ویژگی های کارآفرینان (Characteristics of Entrepreneurs)

2. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ خودآگاهی (Self-Awareness)

3. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ هدف گذاری (Goal Setting)

4. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ آگاهی تجاری (Commercial Awareness)

5. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مدیریت زمان (Time Management)

6. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ بخش اول ده گام هدف گذاری

7. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ بخش دوم ده گام هدف گذاری

8. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مدیریت ابهام (Managing Ambiguity) 

9. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ ارائه آسانسوری (Elevator Pitch) 

10. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ اسلاید ارائه استارت آپ (Pitch Deck)

11. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ ارائه (Pitching)

12. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی / مهارت های ارتباطی (Communication Skills)

13. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی / ارتباطات نوشتاری (Written Communication)

14. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ ارتباط کلامی (Verbal Communication)

15. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ ارتباط غیرکلامی (Non-Verbal Communication) 

16. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ شبکه سازی فردی (Personal Networking)

17. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ تیم سازی (Team Building)

18. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ کار تیمی (Team Working)

19. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ اصول کار تیمی

20. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ بایدها و نبایدهای مذاکره 

21. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مذاکره چیست (Negotiation)

22. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مهارت متقاعدسازی (Persuasion Skill) 

23. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مراحل مذاکره

24. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ تفکر خلاق (Creative Thinking)

25. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مفهوم حل مساله (Problem Solving)

26. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ فرآیند حل مسئله (Problem Solving Process)

27. مطالعه مباحث جلسه

دانلود و پخش فایل صوتی/ مهارت تصمیم گیری

28. مطالعه مباحث جلسه

توجه : برای پخش فایل های صوتی روی آنها کلیک کنید و همچنین جهت مطالعه و یا دیدن فایلهای اینفوگرافیک و یا پاورپوینت و... می توانید به بخش «مطالعه مباحث جلسه» مراجعه نمایید.

Share