پرداخت خمس

خمس

خمس در کتاب و سنت - خمس در آیات و روایات:

حجت الاسلام قرائتی

ایمان، هرچه پیغمبر فرمود باید اطاعت کنیم. گاهی وقت ها می پرسند که این حکم دینی را کجای قرآن نوشته است. اصلاً در قرآن ننوشته باشد. وقتی خدا در قرآن گفته، «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ»، «ما» آنچه،...