اهميت معرفت به نفس

پيشنهاد بنده اين است كه عزيزان بعد از کار بر روي موضوعِ معرفت نفس چند بار روي آن بحث كنند تا با توجه به اين که در اين مباحث ناظر به خودتان هستيد معارف فوق العاده اي را كه در ابتدا باورتان نمي آمد بتوانيد در خود بيابيد و خودتان را در خودتان پيدا  كنيد. در يکي از ماه هاي رجب همراه با دوستان خدمت آيت الله حسن زاده«حفظه الله» بوديم، يكي از رفقا از حضرت آقا تقاضاي يك دستورالعمل جهت بهره برداري بيشتر از ماه رجب کرد، آقا تأملي فرمودند و گفتند: «برويد خودتان را بخوانيد، برويد خودتان را ورق بزنيد». ما در اين جلسات در واقع مي خواهيم خود را ورق بزنيم تا إن شاءالله معرفتي ارزشمند نسبت به خود پيدا کنيم.

وقتي انسان توانست خود را درست بخواند مي تواند از طريق خود به همه ي عوالمِ وجود سير كند و در نتيجه بسياري از مسائل معرفتي که براي انسان مبهم بود براي او به زيباييِ تمام حل مي شود. اگر كسي توانست صحيفه ي نفس خود را درست ورق بزند، با كتاب الهي كه در لوح محفوظ است و قلم اعلي بر آن مي نگارد، ارتباط برقرار مي كند. چون خداوند دائماً در آن لوح مي نويسد و شما با نظر به جان خود آن را مي خوانيد، باز دوباره مي نويسد و شما دوباره مي خوانيد. اين همان «واردات قلبيه» اي است که اهل سلوک مي شناسند و از آن بهره مي برند. اهل سلوک همواره بر لوح جان خود نظر دارند و مي يابند که چگونه ملائکة الله پي در پي بر آن مي نويسند، اين كه «قلمش چه قلمي و صحيفه اش چه صحيفه اي است» بايد آن را در خودتان تجربه  كنيد.

Share