سنت الهي در پرورش زعيم الهي

در علم کلام بحث مي شود: به همان دليل که خداوند بر اساس حکمت خود پيامبري را مي پروراند تا قلب او محل پذيرش وَحي الهي شود و از اين طريق نياز مردم به پيامبر را بي جواب نمي گذارد، امامان را پروراند تا مردم از تبيين وَحي الهي توسط امامانِ معصوم محروم نباشند و به همان دليل در زمانِ غيبتِ امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نيز فقيهي را مي پروراند که بر اساس وَحي الهي و سيره و سخنان امامان بتواند زعامت جامعه ي اسلامي را بر عهده بگيرد و جامعه ي اسلامي را بر اساس شريعت الهي سر و سامان دهد. چون خدا رب العالمين است و چون در عين رب العالمين بودن، حکيم است، نيازهاي مربوب خود را - که از جمله ي آن نيازها وجود فقيهي است که جامعه را به نحو صحيح سر و سامان دهد- بي جواب نمي گذارد. خداوند خالق ما است و اقتضاي ادامه ي حيات ما آب است و به همين جهت ميل به آب را در ما قرار داد و آب را هم ايجاد کرد تا اين ميل بي جواب نماند. چون حکيم است نمي شود ميلي و نيازي را در ما بگذارد و آن را جواب ندهد. ما به جهت شخصيت انساني و انتخابگري خود احتياج به پيامبر داريم تا بتوانيم آنچه را حق است بشناسیم و انتخاب کنيم. چون پروردگار ما رب ما نيز هست، بر اساس ربوبيّتش اين نياز را بي جواب نمي گذارد. به همين جهت چنانچه ملاحظه کنيد تمام آياتي که در قرآن به ربوبيّت خداوند اشاره دارد در موضوع نبوت است. همان ربّي که حکيم است و ميل ما را به آب بي جواب نمي گذارد، پيامبر براي ما مي فرستد و بعد از نبي براي ما امام مي پروراند، امامي که نياز ما در فهم حقيقتِ قرآن را تضمين کند و آن را از اجمال به تفصيل درآورد.

حال که امام معصوم غايب اند، خداوند به همان دليل که پيامبر فرستاد و امامان را پرورش داد، در زمان غيبتِ امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فقيهي که بتواند جامعه را درست هدايت کند مي پروراند. اگر بپذيريم خداوند در زمان غيبتِ امام معصوم، فقيهي را مي پروراند که داراي سعه ی صدر جهت هدايت جامعه باشد، در تشخيص مصداق آن مشکلي نداريم، زيرا عموم فقيهان اذعان دارند که شخصي جز امام خميني«رضوان الله تعالي عليه» نمي تواند مصداق چنين مقامي باشد. حضرت آيت الله شهيد سيد محمدباقر صدر در وصف حضرت امام مي فرمايند: «ذُوبُوا فِي الإمام خميني کَما ذَابَ هُو فِي الإسْلام» در امام خميني ذوب شويد همان طور که او در اسلام ذوب شده است. جناب آقاي شيخ راشد الغنوشي رهبر اَلنَّهضه ي کشور تونس، با اين که از علماء اهل سنت است يک کتاب در مورد حضرت امام دارد تحت عنوان «حرکت امام خميني«رضوان الله تعالي عليه» و تجديد حيات اسلام» در آن کتاب پذيرفته است براي مبارزه با جهان استکبار راه کارِ حضرت امام خميني بهترين راه کار است.

بنا به شواهدي که تا حدّي عرض شد و باز عرض خواهد شد، حضرت امام خميني«رضوان الله تعالي عليه» در عصر حاضر شخصيتي است که خداوند قلب او را مستعد اشراقِ حقايقي دانسته که افق آينده ي بشر را به صورتي همه جانبه روشن مي کند.

Share