مقدمه ناشر

مقدمه ناشر

باسمه تعالى‏

وجود مقدس حضرت حجت (عج) آن‏چنان پر رمز و راز است كه هرگز نمى‏توان در شناخت او به يك منظر بسنده كرد، هزاران نگاه نياز است تا شمه‏اى از آن حقيقتِ «واسطه فيض بين ارض و سماء» را بتوان نگريست و به مقام افتخارآميز شناخت حجت خدا وارد گشت و اميدوار مژده آن ذوات مقدس بود كه براى عارفانِ به حقشان، بركات زيادى را قائل‏اند.

در سلسله بحث‏هاى استادطاهرزاده درباره حضرت‏حجت (عج) تلاش شده تا آن‏جا كه ممكن است در اين وادى تلاش شود و خواننده تا حدّى به عظمت چنين وجودى در هستى پى ببرد و سعى كند در راستاى شناخت‏

مبانى معرفتى مهدويت، ص: ۱۲

امام‏زمان (عج) نهايت تلاش را بنمايد و با اطلاعات سطحی موضوع شناخت امام (ع) را تقليل ندهد، دراين كتاب تا آن‏جاكه ممكن بوده تلاش شده از خلال نصوص و روايات و با تبيين مبانى كلامى و عرفانى آن‏ها، پيام روايات روشن شود.

در اين كتاب كه اولين كتاب از سلسله بحث‏هاى استاد دررابطه بامباحث مهدويت است مباحث زير را خدمتتان عرضه مى‏داريم:

۱- امام‏زمان‏ (عج)، قلب عالَم هستى‏؛ در اين بحث سعى شده خواننده محترم تصور صحيحى از وجود مقام آن حضرت (ع) در هستى، به‏دست آورد.

۲- نحوه حضور حضرت حجت‏ (عج) در هستى‏؛ در اين بحث خواننده محترم متوجه دلايل عقلى وجود حضرت‏حجت (عج) و نحوه حضور آن حضرت در هستى مى‏شود.

۳- نحوه ظهور حضرت‏حجت‏ (عج)؛ در اين بحث علاوه بر توجه به دليلى عقلى ديگر بر وجود حضرت حجت (عج) به معنى ظهور توجه شده است.

۴- مقام و تأثير حضرت حجت‏ (عج)؛ در اين بحث نقش و حضور فعّال حضرت در زمان غيبت مورد بررسى قرار گرفته است.

۵- امام‏زمان‏ (عج)، مرشدِ سالكان حقيقى‏؛ در اين بحث مقام وِلايى حضرت مدّ نظر قرار گرفته و اين‏كه شناخت امام (ع) خودبه‏خود يك نحوه سلوك و سير به‏سوى حقايق عالمِ غيب را به همراه دارد.

مبانى معرفتى مهدويت، ص: ۱۳

اميد است توانسته باشيم در شناخت وجود مقدسى كه مقصد انبياء و اولياء بوده است گامى برداشته باشيم و بدانيم وقتى به ما دستور شناخت آن مقام داده شده است پس در راستاى شناخت صحيح آن حضرت بايد نهايت تلاش را انجام داد، چراكه اگر تصور ما صحيح شد، مسلم مسئله را تصديق خواهيم كرد، آن‏هم به همان صورتى كه واقع است.

نكته‏اى كه توجه به آن در طول مباحث مطرح شده در اين كتاب، لازم است مدّ نظر قرار گيرد دقت به نكاتى است كه به ظاهر در مباحث مختلف تكرار شده‏است، در حالى كه اگر با دقت، آن موضوعِ به ظاهر تكرارى را مدّ نظر قرار دهيد، آن موضوع، مقدمه قرار گرفته تا نتيجه جديدى به مبحث قبلى اضافه شود.

انتشارات لُبّ الميزان

Share