بركات توجه به امام‏زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف)

بركات توجه به امام‏زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف)

با توجه به این مقدمات؛ مقامِ امام‏زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف)، مقام ختم ولایت و صاحب ولایت كلیه الهیه در زمین است. امامى كه صاحب ولایت الهى است، یعنى كسى كه از طریق باطن شما را مدد مى‏كند. در همین راستا عاشقان‏

_____________________________
(1)- سوره احزاب، آیه 33.

مبانى معرفتى مهدویت، ص: 77

حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشريف) بیدارانى هستند كه متوجّه‏اند یك انسان كاملى جهت افاضه مددهاى غیبى و براى ریزش انسانیت بر جان هر انسانى، در هستى هست و خودشان را به او سپرده‏اند كه البته مفصّل این موضوع در جاى خودش بحث شده است.

جامعه‏اى كه متوجّه قطب برین انسانى بشود، روزمرّگى‏هاى اجتماعى را افق خود قرار نمى‏دهد. یكى از خبرنگاران ایتالیا پس از آن‏كه ابرقدرت‏ها، صدام را به سلاح شیمیایى مجهّز كردند و نیروهاى انقلاب اسلامى از منطقه فاو عقب‏نشینى كردند، مصاحبه‏اى با یكى از مسئولین جمهورى اسلامى انجام داد. خبرنگار مى‏پرسد: «همه مى‏دانند این حرف‏هایى كه شما مى‏گویید حرف‏هاى خوبى است؛ امّا آیا شما فكر مى‏كنید حرف‏هاى شما عملى هم هست؟!» توجّه بفرمایید جامعه كنونى دنیا مى‏دانند كه سخن ما دروغ نیست، ولى معتقد است كه عملى نیست. جهان را یأس گرفته است و لذا به باطل تن داده است، چون حق را عملى نمى‏داند. آن مسئول در جواب او دقیقاً انگشت گذاشتند روى مشكل آن‏ها و جواب دادند: «ما مثل شما مأیوس نیستیم».

جامعه‏اى كه متوجّه قطب برین انسانى شود، روزمرّگى‏هاى اجتماعى را افق خود نمى‏گیرد و در تحرّك به سوى حیاتى بلند از پاى نمى‏نشیند. و ظلم طاغوت‏ها را به عنوان یك واقعیت پایدارِ در حیات زمینى حك‏شده نمى‏داند و این ظلم‏ها شعله امیدش را خاموش نمى‏كند.

چون این فكر با اعتقاد به وجود امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف) نمى‏سازد. یأس و سكون و سكوت، چشم برگرداندن است از یك واقعیتى به نام پیروزى حق بر

مبانى معرفتى مهدویت، ص: 78

پیشانى نظام الهى. باید بدانیم كه افق حیات انسانى تاریك نیست و امید به آینده‏اى روشن، خودفریبى نیست؛ بلكه چشم دوختن به یك واقعیت مسلّم است و برعكس، نظر را از حضرت حجّت (عجل الله تعالی فرجه الشريف) برداشتن، فرار كردن از یك واقعیت حتمى است.

Share