در هر شرایط باید دیندار بود

در هر شرایط باید دیندار بود

اى خدا! با یازده امام زندگى صحیح را به ما نمایاندى تا بدون الگوى كامل نمانیم و با دوازدهمین امام هدایت‏هاى غیبى‏ات را بر ما مرحمت فرمودى. الهى شكر! زیرا جان هر انسانى با انسان كامل روبه‏رو است و از او مدد مى‏گیرد، زیرا كه او صاحب ولایت كامله و خاتم ولایت كلیه است و هر كس بخواهد به مسیر ولایت وارد شود، باید با بُعد غیبى‏اش از آن وجود غیبى مدد بگیرد. خدایا! ما را از هدایت‏هاى او محروم نگردان.

در این‏جا نكته اوّل این است كه شرایط شما در این دنیا اگر مثل شرایط حضرت‏على (علیه اسلام) است، باید مثل ایشان زندگى كنید و اگر مثل شرایط امام حسن (علیه اسلام) است، باید مطابق سیره امام‏حسن (علیه اسلام) زندگى كنید، وهمین‏طور یازده امام آمدند تا نمونه زندگى صحیح را در شرایط گوناگونِ تاریخ به ما نشان دهند، تا ما بى‏الگو و اسوه نباشیم‏. یعنى در هر شرایطى از حاكمیت كفر باید در مسیر هدایت بود، چه حكومت معاویه‏اى باشد، چه یزیدى و چه هارون‏الرشیدى. بعضى‏ها تصوّر مى‏كنند اگر شرایط جامعه عوض شد و آن‏طور كه خواستند، نتوانستند دیندارى كنند، باید از اسلام و مسلمانى دست بردارند. در حالى كه همیشه باید مسلمان بود و بندگى خداى را ادامه داد، همچنان‏كه با تغییر ابزارها و وسایل زندگى، نباید مسلمانى كنار گذاشته شود. مثلًا رعایت حجاب دستور خداست، حالا وقتى رضاخان حاكم شد و گفت زن‏ها باید بى‏حجاب شوند و دستور داد چادرها را از سر زنان بردارند، علما فتوا مى‏دهند كه‏

مبانى معرفتى مهدویت، ص: 130

زن‏ها از خانه‏هایشان بیرون نیایند تا حجابشان حفظ شود؛ یعنى در شریط رضاخانى هم نباید حجاب، كه حكم خدا است تعطیل شود.

Share