مستحبات غذا خوردن

- شستن دستها قبل و بعد از غذا
- گفتن بسم الله در آغاز و الحمدلله در پايان غذا
- خوردن غذا با دست راست
- كوچك گرفتن لقمه
- خوب جويدن غذا
- شستن ميوه قبل از خوردن
- خلال كردن و مسواك زدن بعد از خوردن غذا و ...[1]

 

-------------------------------
[1]   توضيح المسائل مراجع، م 2636.

Share