ضیاءالصالحین فرهنگ و ادب | ضیاءالصالحین

سایر موضوعات

امام علی علیه السلام

فضایل امام علی(علیه السلام) در شعر ابو اسماعیل علوى

سالروز پیوند آسمانی امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه

بلبلى شد نغمه خوان از ساز عشق
با گلى گويد به شادى راز عشق

مى دهد از عشق يك عاشق خبر
رونمايد عاشقى را، در سحر

غروب دریا

ظهر، ظهر خاکستری تاپاک

گسترده بود دامن در ثانیه های بی همنفسی

ظهر بود، ظهر کم حوصلة زمین و ادراک

حق الیقین

عنوان کتاب: حق الیقین
مؤلف: علامه محمد باقر مجلسی
تعداد صفحات: 1024

تحفة الزائر

عنوان کتاب: تحفة الزائر
مؤلف: علامه محمد باقر مجلسی
تعداد صفحات: 756

دریاچه ارومیه

دلم اینجا سخت به تنگ آمد

اینجا فصل بی عبور ستاره هاست

اینجا در هر گوشه ای مهربانی ها پژمرده،

پرواز روح

بر تن بیابان تاریکی؛

                        بیقرارتر ز باد

                       آشفته تر ز خیال

جوی آب

خورشیدِ پگاهِ سرگردانی

در سرمای بی برگی

شب کابوس

کابوس

مثل اوهام آبی کوه، تنگِ غروب
مثل رویا، مثل احساس کوچ قاصدکها
                رفتی با یک دنیا خاطره