دانلود کتاب طلایه داران نور/ خاطراتی از ۲۲ شهید

روایت ۲۷ خاطره کوتاه از ۲۲ شهید؛
دانلود کتاب طلایه داران نور/ خاطراتی از 22 شهید
داستان‌هایی کوتاه از زندگی خانوادگی و تعامل شهدا با سایر اعضای خانواده در محیط خانه است که با توجه به گرافیک جذاب میتواند برای همه علاقه مندان به خصوص جوانان جذاب و خواندنی باشد.

دانلود کتاب طلایه داران نور/ خاطراتی از ۲۲ شهید

کتاب طلایه داران نور ؛ داستان‌هایی کوتاه از زندگی خانوادگی و تعامل شهدا با سایر اعضای خانواده در محیط خانه است که با توجه به گرافیک جذاب میتواند برای همه علاقه مندان به خصوص جوانان جذاب و خواندنی باشد.

نام پديدآور : ابراهیم دهدار

دانلود کتاب طلایه داران نور/ خاطراتی از 22 شهید

فهرست کتاب طلایه داران نور - روایت ۲۷ خاطره کوتاه از ۲۲ شهید

شادی در خانه ..... ۷ - شهید مهدی با کری رحمه الله
تکمیل ایمان ..... ۹ - شهید حسین زارع کاریزی
همراه همیشگی ..... ۱۱ - شهید حاج محمدجعفر نصر اصفهانی
اسیر که نیاورده ام! ..... ۱۳ - شهید حاج رضا شکری پور
غیرمستقیم ..... ۱۵ - شهید علی صیاد شیرازی

آخر مهربانی ..... ۱۷ - شهید سیدمجتبی هاشمی رحمه الله
تو قدم های مرا محکم میکنی ..... ۱۹ - شهید عباس بابایی رحمه الله
تشویق ..... ۲۱ - شهید حاج محمدجعفر نصر اصفهانی
اولین هدیه ..... ۲۳ - شهید مصطفی چمران
در برابرم به قامت می ایستاد ..... ۲۵ - شهید عباس کریمی رحمه الله

در بدترین روزها باهم خوش بودیم ..... ۲۷ - شهید منوچهر مُدِق به روایت همسر
هرطور خودت دوست داری! ..... ۲۹ - شهید یوسف کلاهدوز
فقط غذا! ..... ۳۱ - شهید یوسف کلاهدوز
وسایلمان را کادومی بردیم! ..... ۳۳ - شهید عباس بابایی رحمه الله
زندگی در یک اطاق کوچک ..... ۳۵ - شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالله میثمی رحمه الله

وسایل ِزندگی شهید ..... ۳۷ - شهید سیدعلی حسینی
گام اول دنیا ..... ۳۹ - شهید علی صیاد شیرازی
دنیا را سه طلاقه کرده ام! ..... ۴۱ - شهید مصطفی چمران رحمه الله
تعمیر دستۀ‌ عینک ..... ۴۳ - شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالله میثمی رحمه الله
یک مشت خاک بپاش به صورتم! ... ۴۵ - شهید منوچهر مُدِق

نامۀ عملم است! ..... ۴۷ - شهید محمدعلی خورشاهی
اختلاف دو خانواده را حل کرد ..... ۴۹ - شهید مجید جعفری
از جنس خاک ..... ۵۱ - شهید حاج رضا شکری پور رحمه الله
جاروی درون ..... ۵۳ - شهید محمدابراهیم همت رحمه الله
محاسبۀ روزانه ..... ۵۵ - شهید رشید جعفری رحمه الله

حساب ِ سخت نفس ..... ۵۷ - شهید حمیدرضا شریف الحسینی رحمه الله
آشنای همه ..... ۵۹ - شهید عبد الکریم هاشمی نژاد رحمه الله

فایل: 
Share