منبرهای مکتوب

ارزش شیعه و نشانه های آن

ارزش شیعه و نشانه های آن / استاد انصاریان - سخنرانی مکتوب 2

منبر مکتوب| مقام مادر، با گریز به جایگاه حضرت فاطمه علیها السلام

منبر مکتوب| مقام مادر، با گریز به جایگاه حضرت فاطمه علیها السلام

غدیر خم

غدیر از اساسی  ترین برنامه  های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای دوام و عزت و شکوه اسلام و قرآن بود. او در بازگشت از حجة الوداع آخرین رسالت  خویش را انجام داد. زیرا خدایش فرموده بود: "...

ماه مبارک رمضان

سوگند پروردگار بر پدر و فرزند حکیم/ سخنرانی مکتوب 15

ماه مبارک رمضان

نگاه یک پدر حکیم به تربیت فرزند/ سخنرانی مکتوب 14

ماه مبارک رمضان

خسارتهای انسان در دوری از خدا / سخنرانی مکتوب 13

ماه مبارک رمضان

آداب توبه و بازگشت از گناه/ سخنرانی مکتوب 12

ماه مبارک رمضان

الطاف ویژه پروردگار به مؤمنین و توابین/ سخنرانی مکتوب 11

ماه مبارک رمضان

مقامات الهی ، جلوۀ احسان خداوند/ سخنرانی مکتوب 9

ماه مبارک رمضان

عظمت و ارزش وجودی انسان/ سخنرانی مکتوب 8