منبرهای مکتوب

آیت‌الله میرباقری

شهادت یک میثاق «جمعی» و ارتباط آن با عهد ولایت

امام حسین,سیدالشهدا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

وقتی انسان مؤدّب شد به آداب ظاهری شریعت، آنجا است که سرِ عقل می آید. کسانی که مؤدّب به آداب ظاهری شریعت هستند، یعنی حرام را ترک می کند و عمل به واجب می کنند، یکی از آثارش این است که «ملکه تقوا» در آنها حاصل می شود. تقوا یک ملکه است...

آیت الله میرباقری

«نظام ولایت و تولّى»، قالب انحصارىِ «توسعه كمال»

امام حسین علیه السلام

ما دو گونه اصلاح داریم، یک اصلاح ظاهری داریم و یک اصلاح باطنی داریم که اصلاح درون است نه بیرون. اصلاح ظاهری مربوط به «روش» است، امّا اصلاح باطنی مربوط به «بینش» است. بینش مهم تر از روش است. باطن را اصلاح کردن، یعنی اصلاحِ بینش به  ...

امام حسین علیه السلام

امام حسین (علیه  السلام) مصلحی غیور و انسانی ضدّ غرور بود و در این قیام و حرکت به هدفی که داشت، رسید و آن هدف هم بقای اسلام بود. سرانجام حرکت را هم از همان اوّل می دانست که چیست و به کجا مُنتهی می شود، همه چیز را می دانست؛ هم سرانجام...

امام حسین,سیدالشهدا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آنهایی که مدّعی دین داری هستند و می گویند: ما متدینیم و مسلمانیم! برای اینها یک قانون کلّی وجود دارد. اگر دست از دینتان بردارید، چه به صورت فردی و چه اجتماعی، این را بدانید که در همین دنیا ضرر خواهید کرد. این یک سنّت الهی است...