ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

منبرهای مکتوب

امام حسین علیه السلام

ما دو گونه اصلاح داریم، یک اصلاح ظاهری داریم و یک اصلاح باطنی داریم که اصلاح درون است نه بیرون. اصلاح ظاهری مربوط به «روش» است، امّا اصلاح باطنی مربوط به «بینش» است. بینش مهم تر از روش است. باطن را اصلاح کردن، یعنی اصلاحِ بینش به  ...

امام حسین علیه السلام

امام حسین (علیه  السلام) مصلحی غیور و انسانی ضدّ غرور بود و در این قیام و حرکت به هدفی که داشت، رسید و آن هدف هم بقای اسلام بود. سرانجام حرکت را هم از همان اوّل می دانست که چیست و به کجا مُنتهی می شود، همه چیز را می دانست؛ هم سرانجام...

امام حسین,سیدالشهدا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آنهایی که مدّعی دین داری هستند و می گویند: ما متدینیم و مسلمانیم! برای اینها یک قانون کلّی وجود دارد. اگر دست از دینتان بردارید، چه به صورت فردی و چه اجتماعی، این را بدانید که در همین دنیا ضرر خواهید کرد. این یک سنّت الهی است...

امام حسین,سیدالشهدا,اباعبدالله,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یک مسأله  ای در باب غرور، به معنی فریب خوردن و فریب دادن است و آن اینکه اصلاً این را بدانید که اوّلین فریب دهنده در عالم وجود «شیطان» است. لذا هیچ وقت اولیای خدا ـ نعوذ بالله ـ نمی آیند جای شیطان بنشینند. من می ترسم که از بحثم منحرف...

امام حسین,سیدالشهدا,اباعبدالله,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

«الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا». اینها دینشان را مسخره کرده اند و به مسخره گرفته اند؛ می گوید مسلمانم، می...

آیت الله میرباقری

براساس مکاتب فلسفی مادی انسان یک موجود پیچیده تر شده ای در حد غرایز است