ضیاءالصالحین مشاهیر و مفاخر | ضیاءالصالحین

مشاهیر و مفاخر

شهید بهشتی

یک روز شنیدم که محمد به مادرمان گفت: خواهش می کنم دعا کنید که خداوند، شهادت در راه خدا را نصیب من کند که از مرگ در بستر بی زارم.

شهید بهشتی

اکثریت مردم در طول تاریخ، به روزمرگی خو کرده و خواهان نوعی از نظام و قدرت بودند که بشود

آیت الله بهجت(ره)(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

«تا همین امروز، هزاران بار نوشته اند و گفته اند و ـ احتمالاً ـ شما خوانده اید که « آیت الله شیح محمدتقی بهجت، متولد فومن در استان گیلان بو

شهید بهشتی

پدرم چون اولاد پسر نداشت و من هم درس نخوانده بودم، می گفت: حوزه درس مرحوم سید بحرالعلوم را یک دختر اداره می کرد، من هم می خواهم که این دخت

شهید بهشتی و همسرش

او حتی یک ریال از دادگستری حقوق نگرفت و از آن جا پشیزی به خانه نیاورد.

 ویژه نامه بزرگداشت عطار نیشابوری(گنجینه تصاویرضیاءالصالحین)

وی یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار می رود و بنا به نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه ای بالا برخوردار بوده است؛ که یک بیت شعر مشه

شیخ جعفر کاشف الغطاء (ره)

شیخ جعفر کاشف الغطاء(ره)، شاگرد وحید بهبهانی و شاگرد سید مهدی بحرالعلوم بوده است کتاب معروف او در فقه به نام کشف الغطاء(رحمه الله) است در