افزودن دیدگاه جدید

با سلام وعرض معذرت ویندوز اینجانب xpمیباشد در ادرسی که فرمودیت گزینه های Farsi و iran دارد با وجود انتخاب همین گزینه ها باز هم تغیری حاصل نمیشود 09181519381