افزودن دیدگاه جدید

علیکم السلام
اولا اون بالا جواب کامل داده شده... اینکه کسی به یک عالم دینی و ... نسبت حجتیه دهد حماقته چون عقاید حجتیه با علم دین سازگار نیست... ثانیاً در مورد تفقه در دین شما چی می دونید> اصل تفقه در دین چیه اصلا؟
و نیز شیخ رجبعلی بی سواد را خیلی از علما و مراجع پیشش زانوی تلمذ می زدند ... چه برسد به اساتید باسوادی که علمیتشان محرزه و علم خودش نوره و نیاز به شرح و بیان نداره .... سخنرانی ها ایشان معیار و کفایته ... اظهر من الشمس...

غیر از این اگه بخواهید بدون علم و بدون بررسی اینها حرف بزنید ... بنده تصور می کنیم که جزو همان مریض القلبهای مذکور در بالا هستید...

چون آدم چقدر باید مغرض باشه؟!!! و این کینه برای چیه؟ میخواهید بگید خیلی اخلاقی هستید؟ اخلاق چیه اصلا؟ اخلاق همینه که تهمت بزنید؟ 

والسلام علی من اتبع الهدی