افزودن دیدگاه جدید

ایشون اولین جمعه ماه های قمری ، تو مسجد امام خمینی رحمه الله - محله ی خطیب در شهر تبریز از ساعت ده صبح شروع سخنرانی دارند...