افزودن دیدگاه جدید

دولت روحانی با فشار به صدا و سیما قسمت ۱۳ این مجموعه را سانسور کرد