افزودن دیدگاه جدید

خدا لعنت کنه کسایی رو که به کشور خیانت میکنن به خصوص فلان مسئول رو