افزودن دیدگاه جدید

باسلام
دوست عزیز، سوای از هرگونه اغراض و نگاههای فردی باید به مسئله نگاه کرد و یقیناً کمبودهایی گاهاً ملاحظه می شود ولی در کل تعریفی که ما از بسیجی داریم بعنوان معیار اصلی و شاخص اصلی آنرا در نظر می گیریم و تمامی افراد هم طبق آن مبانی سنجیده می شوند و اگر زمانی خودمان هم در خود دیدیم که هنوز فاصلهه ا داریم با آن معیارها بدون تعارف باید اعتراف کنیم که فاصله مون با استانداردهای بسیجی گری زیاده... پس بسیجی یعنی:
بسیجی یعنی امیرالمؤمنین، علی علیه السلام که تمام وجودش وقف اسلام بود...
این تعریف و شاخصه ماست و همه با آن سنجیده می شوند..
امیدوارم روزی بتوانیم همگی بسیجی اصیل لقب بگیریم إن شاءالله
و من الله التوفیق