تولد ژرژ بوفون محقق و طبیعی دان معروف فرانسوی (1709م)

7 سپتامبر
ژرژ لویى بوفون,طبیعی دان,نویسنده فرانسوی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ژرژ لویى بوفون طبیعی دان و نویسنده فرانسوی، در 7 سپتامبر 1709م در فرانسه به دنیا آمد. وی بیشتر عمر خود را صرف تحقیقات علمی کرد و نتایج این مطالعات را در کتاب تاریخ طبیعی در 36 جلد تالیف نمود. این کتاب مجموعه ای از اطلاعات علمی، تاریخ، زمین، گیاهان و جانوران و سنگ ها است و به سبکی ساده نوشته شده است. گرچه طرح این دائرة المعارف از بوفون بود اما در واقع با همکاری گروهی از دانشمندان و نویسندگان تحت نظارت وی نوشته شد. در واقع مدیریت بوفون در باغ سلطنتی پاریس و در اختیار داشتن مجموعه هایى از موزه تاریخ طبیعی باعث شد تا نقشه این طرح عظیم ریخته شود. بوفون در این مجموعه ابتدا درباره روش مطالعه و بحث پیرامون تاریخ طبیعی سخن گفته و آن گاه در موضوع نظریه خود درباره زمین و سپس تاریخ طبیعی انسان مطالبی مطرح می نماید و از جلد چهارم مطالعه جانوران آغاز می شود. مطالب 11 جلد بعدی به زندگی چهارپایان اختصاص دارد. ده جلد از این کتاب نیز به پرندگان و یازده مجلد آخر به کانی ها و سنگ ها پرداخته است. بوفون در سال 1753م به عضویت آکادمی علوم فرانسه پذیرفته شد و این به خاطر کامیابی و موفقیت وی در ارائه مجموعه تاریخ طبیعی بود. بوفون در سال های پایانی عمر شهرتی فراوان کسب کرد به طوری که به پاسداشت مقام علمی وی، در زمان حیاتش مجسمه ای از وی ساختند و در محلی نصب کردند. وی آنچنان مورد تحسین و تشویق در سراسر اروپا قرار گرفت که برخی وی را "ارسطوی فرانسه" نامیدند. ژرژ لویی لوکلر کنت دو بوفون سرانجام در 16 آوریل 1778م در شصت و نه سالگی درگذشت.

 

Share