عکس نوشت/ مشورت برای رشد و پیشرفت

مشاوره

امام حسن مجتبی(علیه السلام):
مَا تَشاوَرَ قَومٌ إلاّ هُدُوا إلی رُشدِهِم؛
هیچ گروهی با هم مشورت نکردند، مگر آن که به راه پیشرفت خود رهنمون شدند.[تحف العقول، صفحه 233]

اشاره:
مشورت ادراک و هشیاری دهد
عقلها مر عقل را یاری دهد
گفت پیغامبر بکن ای رای زن
مشورت کالمستشار مؤتمن[مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول]
فواید مشورت در یک نگاه
باتوجه به بیانات ائمه اطهار علیهم السلام مشورت کردن انسان را به راه پشرفت و تعالی رهنمون می سازد و خرد جمعی در تقابل با خرد فردی می تواند بهترین گزینه های رشد و ترقی را در پیشِ رویِ انسان قرار دهد که از میان سیل بیانات اهل بیت علیهم السلام در فواید مشورت مواردی را انتخاب و به ذکر آن موارد بسنده می کنیم:
1. رشد و پیشرفت
2. بالا رفتن قدرت تصمیم گیرى
3. رهایى از پشیمانى
4. از بین رفتن غرور کاذب
5. ایجاد هم زمان حس دیگرخواهى و اعتماد دوسویه
6. تقویت بنیان اعتماد به نفس
نشانه های مشاور خوب در یک نگاه
حال با بیان فواید مهمی که برای مشورت بیان شده بازهم از میان کلمات گهربار آن هادیان طریق الهی به نشانه های مشاورانی که می توانند به ما در دست یابی به سلوک هدایت، یاری رسان باشند به چهار مورد اشاره می کنیم تا باشد که اهل اشاره هر آنچه لازم است به امید حق از این درر ائمه علیهم السلام در بقا برچینند[إن شاءالله]:
1. بهره مندى از عقل و آگاهى
2. دین دارى و پرهیزکارى
3. باتجربه بودن و دوراندیشى
4. رازدارى

Share