صوت / کار تشکیلاتی خالصانه و توحیدی و برکات آن - استاد حاج آقا علی پور

◼️بیانات ارزشمند استاد معظم حاج آقا علی پور مرندی  در محل بیت العلماء با موضوع:

⚫️کار تشکیلاتی خالصانه و توحیدی و برکات آن 
⚫️ مراسم افتتاح کانون فرهنگی تبلیغی فطرت


 

Share