احادیث تشکیلاتی

اهمیت کار تشکیلاتی خالصانه

◼️بیانات ارزشمند استاد معظم حاج آقا علی پور مرندی  در محل بیت العلماء با موضوع:

اراده و انگیزه

 امام صادق علیه السّلام:
ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَت عَلَیهِ الِنّیَّهُ؛