نقش خانواده در مقابل تهاجم فرهنگی(بخش سوم)

خانواده و تهاجم فرهنگی

اهداف و آثار تهاجم فرهنگی
بخش اول
اهداف تهاجم فرهنگی

بررسی انگیزه ها و اهداف رفتار بشر می تواند خانواده را در درک دامنه کنشهای وی و نیز راههای درست رویارویی با آن یاری دهد. با توجه به این حقیقت روشن، تلاش در بازشناسی اهداف و انگیزه های استکبار جهانی در یورش فرهنگی بسیار حائز اهمیت است بر این اساس باید یادآور شد که در پس پدیدة شوم تهاجم فرهنگی، حقایقی ناگوار چهره می نماید؛که سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از زشت ترین آنها به شمار می آید.
الف) سلطة فرهنگی
ب) سلطة سیاسی
ج) سلطة اقتصادی
بخش دوم
آثار تهاجم فرهنگی

پیامدهای شوم یورش فرهنگی، بسی خطرناک و مصیبت بار است. از دست دادن سیادت اسلامی و اُفول ستارة شوکت و اقتدار تمدّن دیر پای آن، حاصل تلاش ویرانگر و همه جانبه ای است که غرب از دوران رنسانس آغاز کرد. این اندیشه پلید که بیشتر به صورت تهاجم وسیع به مواضع فکری و فرهنگی جهان اسلامی تحقق یافت، آثار شوم و محنت باری را به دنبال داشت که مهم ترین آنها به قرار زیر است:
الف) استحالة فرهنگی و محو فرهنگ ملی
ب) وابستگی سیاسی- اقتصادی
شیوه های تهاجم فرهنگی دشمن
1- تربیت دست آموزها
2- ارائه الگوها و نمونه ها
3- جدایی جوانان  از اعتقادات دینی
4- ارائه معیارهای فرهنگ غرب
5- تبلیغ فراماسونری
6- تشکیل مسابقات بین المللی ادبی، هنری، علمی و ورزشی منطبق بر ارزشهای غربی
7- اعزام مستشاران خارجی و شرکتهای چند ملّیتی
8- طرح و تفسیر دمکراسی به شیوة غرب
9- تلاش در جهت نابودی افکار مخالف
10- ادعای دلسوزی برای آزادی مطبوعات
ابزارهای تهاجم فرهنگی
1- خبرگزاری های بین المللی
2- مطبوعات
3- رادیو و تلویزیون
4-  سینما، تئاتر
 5- مواد مخدر
6- کالاهای صادراتی
ویژگی های تهاجم فرهنگی
 اساساً«تهاجم فرهنگی» در مقایسه با تهاجم نظامی یا اقتصادی، دارای ویژگی های منحصر به فردی است. تهاجم فرهنگی معمولاً نامرئی و نامحسوس است؛ دراز مدت و دیرپاست؛ ریشه ای و عمیق است؛ همه جانبه است؛ حساب شده و دارای برنامه و ابزارهای گسترده است؛ گسترده و فراگیر است؛ كارساز و خطر زاست. علاوه بر این ها، «تهاجم فرهنگی» همانند كار فرهنگی، یك كار آرام و بی سر و صداست و قربانیان آن بیش تر قشر جوان هستند.
در تهاجم نظامی، دشمن با تجهیزات و امكانات نظامی وارد معركه می شود، اما در«تهاجم فرهنگی» نیازی به لشكركشی و هزینه های هنگفت نظامی نیست؛ هم چنین دشمن در این تهاجم برای تحمیل حاكمیت فرهنگ خود از همه حربه های سیاسی- اقتصادی، نظامی، روانی و تبلیغاتی بهره می گیرد. در«تهاجم نظامی» تنها بخشی از مرزها و سرزمین های مجاور در تیررس مستقیم دشمن قرار می گیرد، اما در«تهاجم فرهنگی» سلاح های مخرّب دشمن تا عمق خانه ها پیش می رود و ذهن و قلب انسان ها را نشانه می گیرد. به همین دلیل است كه پس از جنگ جهانی دوم، آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریكا اعلام كرده بود كه: بزرگ ترین جنگی كه در پیش داریم جنگی است برای تسخیر اذهان انسان ها.

 

ادامه دارد...

Share