فلسطین ؛ نقطه‌‌ عطف مرگ فرهنگ مدرنیته

استاد اصغر طاهرزاده
نبرد مبارزان فلسطینی و مزدوران رژیم صهیونیستی
مقام معظم رهبري«حفظه‌‌  الله‌‌  تعالی» خيلي عالمانه فرمودند: «مبارزه فلسطینیان با اسرائیل خط اول مقابله اسلام با كفر است» با این تعبیر فلسطين منطقه‌‌  اي نيست كه در آن دو گروه در حال جنگیدن هستند و بقيه هم جدای از آن دو جبهه در حال زندگي کردن باشند. بلكه

فلسطین ؛ نقطه‌‌ عطف مرگ فرهنگ مدرنیته

مقام معظم رهبری«حفظه‌‌ الله‌‌ تعالی» خیلی عالمانه فرمودند: «مبارزه فلسطینیان با اسرائیل خط اول مقابله اسلام با کفر است» با این تعبیر فلسطین منطقه‌‌ ای نیست که در آن دو گروه در حال جنگیدن هستند و بقیه هم جدای از آن دو جبهه در حال زندگی کردن باشند. بلکه خط اول مقابله اسلام است با فرهنگی که در تمامیت خود در اوج انحراف و پستی است، تا معلوم شود چشم‌‌ ها باید به جایی دیگر دوخته شود.

یکی از نکاتی که موضوع فلسطین در تاریخ معاصر به خوبی بر ملاء‌‌ کرد، پوچی و پلیدی فرهنگ مدرنیته است و با این دیدگاه هر خونی که از مردم فلسطین ریخته می‌‌ شود یک قدم به سوی ظهور نور و اضمحلال فرهنگی است که در بستر آن فرهنگ، اسرائیل شکل گرفته. این طور نیست که فکر کنید این‌‌ که تمدن غربی سخت‌‌ ترین زندگی را به مردم فلسطین تحمیل می‌‌ کند، یک اتفاق عادی است، هرگز این‌‌ طور نیست، موضوع فلسطین جریانی است که قهرمانان آن دارند قدم به قدم در تغییر سرنوشت جهان نقش بازی می‌‌ کنند. لذا مقام معظم رهبری«حفظه‌‌ الله‌‌ تعالی» خیلی عالمانه فرمودند: «مبارزه فلسطینیان با اسرائیل خط اول مقابله اسلام با کفر است» با این تعبیر فلسطین منطقه‌‌ ای نیست که در آن دو گروه در حال جنگیدن هستند و بقیه هم جدای از آن دو جبهه در حال زندگی کردن باشند. بلکه خط اول مقابله اسلام است با فرهنگی که در تمامیت خود در اوج انحراف و پستی است، تا معلوم شود چشم‌‌ ها باید به جایی دیگر دوخته شود.

«والسلام»

فلسطین ؛ نقطه‌‌ عطف مرگ فرهنگ مدرنیته

مطلب پیشنهادی: نقشه راه مسأله فلسطین از منظر رهبر انقلاب اسلامی

منبع: لب المیزان

Share