پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله)، محور وحدت در شعر اقبال

هفته وحدت

گرچه نامگذاری روزهای میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) به نام «هفته وحدت» به فرمان مصلح بزرگ و واپسین بیدارگر اقالیم قبله، حضرت امام خمینی برمی گردد، اما با گشت و گذار در رموز بی خودی علامه اقبال می توان گفت که نخستین بار، او وجود گرامی پیامبر اکرم را بهترین بهانه برای وحدت مسلمانان دانسته است:

حرف بی صوت اندرین عالم بدیم/از رسالت مصرع موزون شدیم

از رسالت در جهان تکوین ما/از رسالت دین ما آیین ما

از رسالت صد هزار ما یک است/جزو ما از جزو مالاینفک است

...ما زحکم نسبت او ملتیم/اهل عالم را پیام رحمتیم

از میان بحر او خیزیم ما/مثل موج از هم نمی ریزیم ما

امتش در حرز دیوار حرم/نعره زن مانند شیران در اجم

معنی حرفم کنی تحقیق اگر/بنگری با دیده صدیق اگر

قوت قلب و جگر گردد نبی(صلی الله علیه وآله)/از خدا محبوب تر گردد نبی(صلی الله علیه وآله)

قلب مؤمن را کتابش قوت است/حکمتش حبل الورید ملت است

دامنش از دست دادن مردن است/چون گل از باد خزان افسردن است

زندگی قوم از دم او یافته است/این سحر از آفتابش تافته است

فرد از حق، ملت از وی زنده است/از شعاع مهر او تابنده است

از رسالت همنوا گشتیم ما/هم نفس، هم مدعا گشتیم ما

کثرت هم مدعا وحدت شود/پخته چون وحدت شود ملت شود

زنده هر کثرت زبند وحدت است/وحدت مسلم زدین فطرت است

دین فطرت از نبی(صلی الله علیه وآله) آموختیم/در ره حق مشعلی افروختیم

این گهر از بحر بی پایان اوست/ما که یک جانیم از احسان اوست

تا نه این وحدت زدست ما رود/هستی ما با ابد همدم شود

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد/بر رسول(صلی الله علیه وآله) ما رسالت ختم کرد

رونق از ما محفل ایام را/او رسل را ختم و ما اقوام را

خدمت ساقیگری با ما گذاشت/داد ما را آخرین جامی که داشت

«لانبی بعدی» زاحسان خداست/پرده ی ناموس دین مصطفی(صلی الله علیه وآله) است

قوم را سرمایه ی قوت از او/حفظ سرّ وحدت ملت از او

حق تعالی نقش هر دعوی شکست/تا ابد اسلام را شیرازه بست

دل ز غیرالله مسلمان برکند/نعره «لاقوم بعدی» می زند

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.