عکس نوشت / تفکر و اندیشه

موضوع: 
تفکر واندیشیدن

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند: لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

منبع: تحف العقول، ص448.

 

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share