عبادت

عبادت عاشقانه آیت الله بهجت

عبادت عاشقانه و اسرار عبادت احرار :

موضوع : عادت، عبادت و عبودیت​
سخنران : حجت الاسلام احمد لقمانی

حجت الاسلام فرحزاد

موضوع :  بهترین عبادت ؛ کسب روزی حلال
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

پرسش

پرسش : چرا برخی از انسانها هیچ تمایلی به خداوند و عبادت ندارند؟

حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : اطاعت مهمتر از عبادت!
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

هشتم اسفند ماه ، روز امور تربيتی و تربيت اسلامی گرامی باد.

نگاه محبت آمیز به والدین

اگر می خواهی خدا را به سادگی عبادت کنی، اگر دنبال یک راه میانبر هستی، یک کار کن! بلند شو برو دیدن پدر و مادرت و از روی محبت به آن ها نگاه کن.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.