آثار صله رحم

صله رحم

صله رحم
در احادیثِ بسیاری آمده است که آشنایان و قوم و خویش «رَحِم» در روزِ قیامت چنگ در عرش الهی می زنند و می گویند: پروردگارا! هر که مرا در دنیا صله کرده است، تو امروز او را به رحمتِ خود وصل کن و هر که مرا قطع کرده است در دنیا، تو امروز او را از رحمتِ خود قطع کن.
در احادیثِ بسیار منقول است که نیکی به خویشان موجب قبولی اعمال است و مال را زیاد می کند و بلاها را دفع می کند و عمر را زیاد می کند و حسابِرسی قیامت را آسان می کند.
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که دو طرفِ صراط، امانت وصله رحم است؛ پس کسی که در امانتِ مردم خیانت نکرده است و با خویشانِ خود نیکی کرده است از صراط به آسانی می گذرد و به بهشت می رود و کسی که خیانت در امانت ها کرده و قطع صله رحم کرده است، عمل دیگر نفعی به او نمی دهد و صراط، او را در آتش می افکند.[1]
آثار صله رحم
حضرت صادق علیه السلام فرموده است: صله رحم کردن و با همسایگان به نیکی رفتار کردن، خانه ها را آبادان می کند و عمرها را زیاد می کند. از پیامبر گرامی اسلام منقول است که هیچ عملی ثوابش زودتر از صله رحم نمی رسد. از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که: ما چیزی را مانند صله رحم نمی دانیم که عمر را زیاد کند تا آن که گاهی هست که شخصی سه سال از عمرش مانده و به سببِ صله رحم، سی و سه سال می شود و گاهی هم هست که کسی از عمرش سی و سه سال مانده است و به سببِ قطع صله رحم، سه سال می شود.
در حدیثِ موثّق منقول است که شخصی از آن حضرت سؤال کرد که: خویشانی دارم که شیعه نیستند؛ آیا آنان بر من حقی دارند؟ امام فرمود: بلی، حقِّ رحم را هیچ چیز قطع نمی کند. اگر شیعه باشند، دو حق دارند: یکی حقّ رحم و یکی حقِّ اسلام؛ صله رحم و نیکی با برادرانِ مؤمن، حسابِ قیامت را آسان می کند و از گناهان نگاه می دارند، پس صله رحم و نیکی با برادران را ترک مکنید اگر چه به سلام و نیکو جواب سلام دادن باشد.[2]

پی نوشت:
[1] ـ حلیة المتقین، ص 253.
[2] -همان.

Share