عکس نوشته/ خصوصیت فرد تشکیلاتی

خصوصیت فرد تشکیلاتی

مقام معظم رهبری حفظه الله در مورد خصوصیت فرد و افراد تشکیلاتی جملات زیبایی دارند که در اینجا به یک نمونه از آن اشاره می شود: «یک کار تشکیلاتی خصوصیتش این است که فرد باید خودش را در جمع حل کند، گم کند، که این گم کردن عین باز یافتن به نحو درست است. چیزی کم نمی شود از آدم، چیز ها اضافه می شود. من مثال می زنم به آن لیوان آبی که توی آن یک حبه قند را شما می اندازید. این یک حبه قند یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی دارد. وقتی در لیوان آب انداختی تمام است یهنی یک دانه از این ذرات ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان می داد که هان منم، یک دانه از این ها باقی نمی ماند تمام حل می شود در آب. این قند یک ذره کم نشد بلکه یک خورده به آن زیاد شد. یعنی آن تشخص و فردیت آن از بین رفته است. تشکیلات باید این جور باشد. شکل کامل یک تشکیلات درست این جوری است که فرد در جمع حل شود.»[1]

لذا باید توجه داشت که افراد تشکیلاتی باید از منیت و خودخواهی دور باشند و در با جمع همراه و همسو باشند. در یک کار گروهی و تشکیلاتی اگر هر یک از افراد بخواهند باب میل خود رفتار کنند و به نظرات شخصی خودشان عمل نمایند هرگز این نوع و شیوه به سرانجام و مقصد و غرض اصلی خود نائل نخواهد شد، بلکه حتی از کار فردی هم بدتر و کم اثرتر خواهد شد.

پی نوشت:
[1] - آیت الله خامنه ای 2/3/1359.

 

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share