نرم افزار/ بانک جامع تعبیر خواب

موضوع: 
عناوین اصلی کتاب شامل: تعبیر خواب جامع؛ خواب از دیدگاه آیات و روایات؛ آموزش تعبیر خواب؛ حکایات
نرم افزار/ بانک جامع تعبیر خواب

بانک جامع تعبیر خواب 
مشخصات کتاب:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳۹۰
عنوان و نام پدیدآور : بانک جامع تعبیر خواب / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . 
مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳۹۰ . 
مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه
توضیحات : 
تعبیر خواب جامع
از امام جعفر صادق علیه السلام - یوسف نبی علیه السلام - دانیال نبی علیه السلام - علامه مجلسی (ره) - محمدبن سیرین - ابراهیم کرمانی - جابر مغربی - اسماعیل بن اشعث - جاحظ - خالد اصفهانی - منوچهر مطیعی تهرانی-ابن عباس - تام چت ویندو - فروید- عبدوس - لوک اویتنهاو - آنلی بیتون - لیلا برایت - اچ میلر - هانس کورت و کتاب سرزمین رویاها
تعداد موضوعات قابل جستجو ۳۸۱۳
بیش از ۱۰۶۵۲۸۱ کلمه در این تعبیر خواب استفاده شده است. 
عناوین اصلی کتاب شامل:
تعبیر خواب جامع؛ خواب از دیدگاه آیات و روایات؛ آموزش تعبیر خواب؛ حکایات

Share

دیدگاه‌ها

باتشکراززحمات صادقانه سربازان مخلص امام زمان

از حسن نظر شما صمیمانه سپاسگزاریم و آرزوی توفیقات روزافزون را خداوند منان برای شما مسئلت می نمائیم...