دانلود اینفوگرافیک اعتکاف/ من بی تو بی تکیه گاهم

دانلود اینفوگرافیک اعتکاف

دانلود اینفوگرافیک اعتکاف/ من بی تو بی تکیه گاهم (8 نکته یک دقیقه ای برای فصل خلوت)
شامل محتوای: حقیقت اعتکاف، توبه در اعتکاف، اعتکاف در ماه رجب، بهار عبادت، فرصت ...

 

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share