صوت/ احكام روزه اعتكاف - حجت الاسلام حسین وحیدپور

موضوع کلی: «احكام اعتكاف»
عنوان برنامه: «زمزم احكام»
با بیان: «حجت الاسلام حسین وحیدپور»
موضوع این جلسه: «احكام روزه اعتكاف»
مدت زمان: (13:18)

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.