ضیاءالصالحین صوت/ مکان اعتکاف - حجت الاسلام حسین وحیدپور | ضیاءالصالحین

صوت/ مکان اعتکاف - حجت الاسلام حسین وحیدپور

لیست

موضوع کلی: «احكام اعتكاف»
عنوان برنامه: «زمزم احكام»
با بیان: «حجت الاسلام حسین وحیدپور»
موضوع این جلسه: «مکان اعتکاف؛ آیا حتما باید در مسجد باشد یا حسینیه هم می تواند باشد. آیا باید حتما مسجد جامع باشد. تعریف مسجد جامع چیست؟»
مدت زمان: (11:34)

Share