سخنرانی استاد پناهیان(تنها مسیر)

موضوع: 
سخنرانی استاد پناهیان(تنها مسیر)

توضیح

مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر
✔صوت و خلاصه متنی سخنرانی 
✔همراه با ۶۰ کلیپ کوتاه و تاثیرگذار
✔با گرافیک متریال دیزاین
✔قابلیت استفاده آنلاین و آفلاین
این برنامه را بشما توصیه میکنم...

معرفی بحث:

همه اعمال خوب، یا دارای مقدماتی برای مبارزه با هوای نفس هستند یا لوازم و نتایج آن ها برای مبارزه با هوای نفس به کمک انسان می آید. این بحث، صرفاً بحثی اخلاقی نیست، البته می توان گفت ما یک نظام اخلاقی را ارائه می دهیم ولی این بحث، بحثی اعتقادی هم هست.
یعنی از ابتدا که فرد فکر می کند دین را بپذیرید یا نپذیرید، موضوع هوای نفس مطرح است.بعد که دین را پذیرفت و می خواهد اجرا کند یا اجرا نکند، باز هم موضوع هوای نفس مطرح است. بعد که اجراء کرد و می خواهد در این راه سالم بماند و رشد کند، باز هم موضوع هوای نفس مطرح است. اگر به مراتب بالا هم رسید، موضوع هوای نفس هنوز هم مطرح است.
در مراتب بالا هم دوست داشتنی هایی هست که باید به خاطر خدا از آن دوست داشتنی های خوب، عبور کرد. باید متوجه باشیم که مسأله اصلی ما چیست؟ مسأله اصلی بشر، قرار ندادن هوای پرستی به جای خدا پرستی است. «هوی»، هر علاقه ای است که انسان را پائین تر بیاورد. هر علاقه ای ممکن است هوای نفس ما باشد و محور هوای نفس خودخواهی ما است و این نزاع همچنان ادامه دارد.

این بحث، یکی از مهمترین و پردامنه ترین مباحث معرفتی، اخلاقی و اعتقادی است که از زوایای مختلفی مورد بررسی استاد پناهیان قرار گرفته و ابعاد متنوع و مورد نیازی را برای همه اقشار و سنین مختلف به خود اختصاص می دهد.،که بصورت صوتی در اختیار شما قرار میگیرد.

«تنهامسیر» راهی روشن برای زندگی بهتر

Share