پاورپوینت/ پاورپوینت «اعمال و دعای ام داوود»

موضوع: 
امام صادق(علیه السلام) پس از آموختن دعای استفتاح و اعمال مربوط به آن به ام داوود فرمود: «آنچه را به تو یاد دادم حفظ کن و مراقب باش تا از نزد تو خارج نشود و به دست غیر نرسد. این دعایی شریف است و در آن اسم اعظم خدا است. 
اعمال و دعای ام داوود

ام داوود که بود؟

ام داوود، همسر حسن مثنی و مادر رضاعی امام صادق(علیه السلام) است. او به سبب نام فرزندش، داوود بن حسن، به کنیه ام داوود معروف شده است.
داوود، مکنی به ابو سلیمان همسر ام کلثوم، دختر امام سجاد(علیه السلام) است. او را از اصحاب امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) دانسته اند.

جریان دعای ام داوود

بنا بر قراین او همراه با تنی چند از سادات حسنی در مخالفت با منصور، خلیفه عباسی به زندان افتاد و مدت ها از او خبری نشد. ام داوود به همین جهت نزد امام صادق(علیه السلام) رفت.
امام با مشاهده وضعیت ام داوود او را به خواندن دعای استفتاح فراخواند و گفت:
چرا از خواندن دعای استفتاح غفلت کرده ای؟ مگر نه اینکه به وسیله این دعا درهای آسمان گشوده می شود و فرشتگان الهی دعا کننده را مژده اجابت می دهند و هیچ حاجتمند و دعا کننده ای مایوس نمی شود و خداوند پاداش خواننده آن را بهشت قرار داده است.
بنا بر همین نقل، امام صادق(علیه السلام) پس از آموختن دعای استفتاح و اعمال مربوط به آن به ام داوود فرمود: «آنچه را به تو یاد دادم حفظ کن و مراقب باش تا از نزد تو خارج نشود و به دست غیر نرسد.
این دعایی شریف است و در آن اسم اعظم خدا است.
اسمی که اگر به آن خوانده شود مستجاب شود اگرچه آسمان ها و زمین به هم چسبیده باشند.
برای هرکس این دعا را بخواند استجابت است خواه مرد باشد و خواه زن.
اگر جن و انس دشمن فرزند تو باشند این دعا تو را کفایت می کن و زبانشان را لال می کند.»
ام داوود گوید: «امام این دعا را برای من نوشت و به خانه برگشتم تا ماه رجب رسید
و دستورهای امام را آنگونه که گفته بود انجام دادم. شب هنگام خسته شدم و به خواب رفتم.
در خواب جمعی از فرشتگان و صابران و شهدا و عباد را که بر آنها درود فرستاده بودم دیدم»
و نیز پیامبر(صلی الله علیه وآله) را دیدم که به من فرمود:
«ام داوود! این جماعت شفیعان تو هستند که برایت دعا کرده اند و مژده می دهند که حاجت تو برآورده شده است.»
ام داوود گوید: «از خواب برخاستم به اندازه ای که یک سوار تیزرو از عراق به مدینه بیاید گذشت که ناگهان در باز شد و فرزندم بر من وارد گردید.»
------------------
منبع: اهل البیت علیهم السلام

دانلود فایلاندازه
فایل پاورپوینت «اعمال و دعای ام داوود»۱.۳ مگابایت
Share