روزه مسافر

روزه مسافر
روزه مسافر

سوال: کسی‌ که در ماه رمضان در سفر است، آیا می‌ تواند نذر کند روزه بگیرد؟

پاسخ: خیر، جایز نیست.

سوال: اگر به جایی‌ سفر کنم که قصد دارم ده روز در آنجا بمانم ولی‌ بعد از اذان ظهر به آنجا برسم آیا
 روزه آن روز صحیح است؟

جواب: روزه آن روز صحیح نیست و باید قبل از اذان ظهر در محل اقامت ده روز باشید.

 

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه

Share