ضیاءالصالحین فیلم / چرا آیت الله انصاری شیرازی اعلی الله مقامه به شاگردانشان نگاه نمی کردند؟ | ضیاءالصالحین

فیلم / چرا آیت الله انصاری شیرازی اعلی الله مقامه به شاگردانشان نگاه نمی کردند؟

بیان نکاتی جالب از سیره اخلاقی آیت الله انصاری شیرازی توسط حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس مولایی

موضوع : چرا آیت الله انصاری شیرازی اعلی الله مقامه به شاگردانشان نگاه نمی کردند؟

Share