جامعه مهدوی و امید به آینده

سید حسین سیدی
یا مهدی ادرکنی
جامعه مهدوی نباید با دیدن جنگ و نابسامانی ها در دنیا، امید خود را به آینده از دست بدهد.

هر چه جامعه مهدوی امید بیشتری به آینده داشته باشد، پویایی و انسجام بیشتری خواهد داشت.
البته انسان با دیدن و شنیدن ظلم و ستم های فراوان سردمدراران کفر که بر ضد مسلمانان صورت می گیرد و متاسفانه با بی تدبیری سران برخی کشورهای اسلامی، مسلمانان را به جان هم می اندازند؛ ناراحت و متاثر می شود، و پیش خود فکر می کند که مهدی موعود، پس کی خواهد آمد؟ و شاید هم حالت رکود و انفعالی به انسان دست دهد. اما این دلیل آن نمی شود که امید خود را به آینده از دست دهد. زیر که: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ؛ زمين را بندگان شايسته ما به ميراث مى ‏برند.»[1]
جامعه اسلامی برای پویایی خود باید چشم به آینده ای روشن داشته باشد و بداند که حق با اوست و روزی می رسد که همه هجمه ها و ظلمها در حق مسلمانان پایان یافته و مستکبران و جنگ افروزان عالم بدست باکفایت امام زمان(علیه السلام) منکوب شوند.
  به امید آن روز.

پی نوشت:
1ــ انبیاء/105

Share