ضیاءالصالحین کلیپ/ چطور ما دعا نکنیم برای ظهور؟! - مرحوم آیت الله بهجت (+ متن) | ضیاءالصالحین

کلیپ/ چطور ما دعا نکنیم برای ظهور؟! - مرحوم آیت الله بهجت (+ متن)

لیست
  • دانلود کلیپ تصویری مهدوی: چطور ما دعا نکنیم برای ظهور؟!
موضوع: 
کلیپ تصویری مهدوی: چطور ما دعا نکنیم برای ظهور؟! - مرحوم آیت الله بهجت (+ متن)

گزیده ای از بیانات‌ آیت الله بهجت (ره) در موضوع مهدویت
زمان:
 01:37
-----------------------------------------------------

اگر دنیا را بخواهیم، باید ناصر حقیقی را بخواهیم؛ اگر دنیا را می خواهیم، آخرت که دیگر معلوم است.

بله، بشارتی است برای مؤمنین که عبادت در ایام غیبت، افضل است از عبادت در حال حضور. پس چطور ما دعا نکنیم برای ظهور حضرت؟! فرمود: آیا میل ندارید که عدل در تمام دنیا مبسوط بشود؟! خدا ما را نجات دهد. خدا بفهماند به ما، الهام بکند به ما، تثبیت بکند در ما، که شکرگزار باشیم بر این طریقه ای که خدا هدایتمان کرده است

Share