موشن گرافی / آیا خدا در خلق کردن موجودات مجبور است؟

در این موشن گرافی فلسفی اعتقادی پاسخ این پرسش که " آیا خدا که علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است دائماً موجودات را خلق کند؟ " را باهم می بینیم...

پرسش : با توجه به اینکه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم باید به وجود بیاید، آیا خدا که علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است دائماً موجودات را خلق کند؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.