ضیاءالصالحین موشن گرافی / آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟

لیست
  • موشن گرافی / آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟
در این موشن گرافی با پاسخ به این پرسش اعتقادی که " آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟ " با ما همراه باشید...

پرسش :  آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟

Share