آفرینش

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

شرح دعای تحویل سال از منظر آیت الله مکارم شیرازی

و خدایی که در این نزدیکیست ... / آیت الله حائری شیرازی

و خدایی که در این نزدیکیست ... / آیت الله حائری شیرازی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سخنان استاد«حسین انصاریان» درباره «شخصیت حضرت مسلم(ع) و کیفیت شهادت ایشان»

موضوع : عدالت در نظام آفرینش
سخنران : حجت الاسلام انصاریان

پرسش

پرسش : موجودات عالم به چند قسم تقسيم می شوند؟
 

پرسش

پرسش :  آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟

پرسش

موضوع : چگونه خدایی که همه ی کمالات را دارد، این همه شر و بدی را آفریده است؟

پرسش

موضوع : چرا خدا با اینکه می دانست در عالَم ماده، شر و بدی وجود دارد، آن را خلق کرد؟