موشن گرافی / آيا واجب الوجود همان خدايی است كه اديان می گويند؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " آيا واجب الوجود همان خدايی است كه اديان می گويند؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : از کجا معلوم واجب الوجودی که برهان امکان و وجوب اثبات می کند همان خدایی باشد که ادیان می گویند؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.