موشن گرافی / چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟" را باهم ببینیم...

پرسش : چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟

مطالبی پیرامون مباحث «خداشناسی»

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.